keskiviikko 22. maaliskuuta 2017

Lännen C-10/EX

Lännen traktori-kaivurit (backhoe) oli komponentti-rakenteisia kaivuri-kuormaajia. 

Traktorikaivuri nimityksestä haluttiin päästä eroon, koska käytäntö oli jo yleistynyt muualla. Lännen C10 ja pienempi versio C8 oli molemmat koottu valmiista osista
ja sennettu tehtaalla valmistetun rungon päälle, ei enää maataloustraktorin rungolle kiinnitetty, kuten perinteinen tapa oli ollut 

Lännen tractor-diggers (backhoe) was component-structured backhoe loaders.
Backhoe constructions wants to get rid of, because the practice had already become commonplace elsewhere. 
C10 and smaller version C8 are first the pre-assembled parts of the West-backhoes.
The constructions is no longer any agricultural tractor attached to the frame, such as the traditional way was.

                            Kuvahaun tulos haulle lännen C-10 tekniset tiedot

Manufacturing 1980 - 1990
engine type
Valmet 411DS Turbo
3 gear Clark Powershift

Axle manufacturing NAF (germany)

Valmistus 1980 - 1990
Moottorin tyyppi
Valmet 411DS Turbo
3 gear Clark Powershift

Akseli valmistaja NAF (germany)

                                     Kuvahaun tulos haulle lännen C-10 tekniset tiedot
Sana traktori-kaivuri on silti säilynyt ja yhä edelleen käytössä kansankielessä.
Lännen-koneissa oli jo vuosikymmeniä sitten hyvät maasto-ominaisuudet itsestään selvänä asiana. Suomea on rakennettu metsästä, suolta, louhikosta, ei asfaltilta.
-----
The word tractor-excavator is still preserved and still in use vernacular.

Lännen machines was decades ago a good off-road properties for very agreed. Finnish is built in the forests, swamps, boulder fields, not asphalt.


Neliveto Lännen Traktori-kaivureissa oli suuri 450 mm maavara, lisäksi suuret etupyörät ja etuakseli keinui, 11 asteen kulma molempiin suuntiin. 
Tämä yhdessä työ-painon, neli-vedon ja suurien pyörien kanssa takasi hyvän pidon epätasaisilla alustoilla, ja tasainen panssaroitu pohjalevy takasi sen että kivet ja kannot eivät vahingoittaneet voimansiirtoa, moottoria ja koneen runko rakenteita. 

Four-wheel drive Lännen Tractors excavator was big 450 mm ground clearance, in addition to the large front wheels and the front axle swinging, 11-degree angle in both directions.

This, together with the work-weight, four-bet and large wheels with guaranteed good grip on uneven surfaces, and armored bottom plate guarantee that. Stones and stumps and keep non damage to backhoe power transmission, engine or machine frame structures.
----------
Kaivurit olivat tuohon aikaan vielä hyvin yleisiä pelto-ojien ja metsä-ojien kaivutöissä.
Kaikkiin suomessa rakennettuihin koneisiin voitiin asentaa telaketjut, ja tästä syystä
ohjaamot olivat kohtalaisen kapeita.

Excavators at the time were still very common in finnish field ditches and forest-ditches excavation work.
All built in Finland machines could be installed on the tracks, and for this reason,
cabins were fairly narrow.
--------
Telaketjut olivat välttämätön lisävaruste koneen liikkumiselle metsä-oja kaivuu työssä
samoin myös koko koneen mittainen pohja-panssarointi, joka oli saranoitu, ja takasi
huolettoman liikkumisen kivisessä ja kantoisessa metsässä, ja kokonaan sileä pohja
paransi myös liikkuvuutta, mikäli kone upposi pehmeään maahan, pohja kantoi, eikä kone juuttunut helposti. 

The tracks were a necessary accessory machine movement of forest-ditch and all forest areas excavation work. And same also the entire machine length bottom armor, which was hinged, and guaranteed hassle-free movement in rocky and reaching the woods, and completely plane bottom, who makes also improved mobility, if the plane sank and soft ground, the ground was carrying, and machine not jammed easily.
----------------
Suomessa oli jo yleisessä käytössä takahallintalaitteet ja ne olivat täydelliset.
Kone voitiin käynistää ja sammuttaa tästä asennosta. Tassujen vipujen molemmilla
puolilla on pieni nuoli, joka näyttää toinen vipu liikuttaa eteen, ja toinen taakse.
Ajaminen tapahtuu portaattomasti, kaivu työn tarpeen mukaan. 
Moottorin pyörimis nopeutta ja Powershift vaihteita sekä kaasua ja jarrua hallitaan myös tässä kaivutyö-asennossa, ilman että kuljettajan pitää kääntyä eteenpäin.

Finland was already in general use to rear controls, and they were perfect.
Machine also could Initiating and shut down from this position. Paws levers on both
side are small arrow, which shows the move back, or move to front.
Driving is done continuously, as required excavation work.
The engine rotation speed and Powershift gears and throttle and brake is also controlled by these digger position, without the driver must turns the front side.

Also front loader handler can make use this position


Kaikki koneiden toiminnot olivat hydraulisesti esiohjattuja, myös etukuormaaja.
Keskus paine-voitelu ei vielä ollut vakiovaruste, eikä rototilt kauhan pyörittäjä

All machine functions were hydraulically pilot operated, including a front loader.

Central pressure lubrication not yet been supplied, and the rotator rototilt couplings


Sivukääntö tuli samaan aikaan vakio-varusteeksi, ja auttoi niin että kone sai olla maantiellä, ja kaivaa ojaa tien vieressä.

The boom swings return came at the same time the standard accessories, and help so that the machine got to be on the highway, and dig a ditch next to the road.

Valmet suora-suihkutus diesel, jonka teho noin 70 kw
Valmet direct injection diesel with an output of about 70 kw

                                Lännen C10-4 työpaino noin 9 tonnia.
Hyrdaulijärjestelmän tuotto 135 ltr/per minut, ja työpaine 190 bar.

Lännen C10-4 working weight of about 9 tons.
The hydraulic return 135 ltr / per minute, and a working pressure of 190 bar.


Huoltoa varten oli kaikki öljyn vahto tulpat rivissä koneen sivulla ja pohjapanssarin yläpuolella, eli moottorin, vaihteiston, ja tasauspyörästön öljyjen vaihto oli helppoa

The maintenance was all the oil plugs are in lower the engine side and upper side bottom armor, that mean the change of engine, transmission and differential oils, was very easy

Noista ajoista ovat tuotot nousseet ja paineet kasvaneet aika lailla. Hammaspyörä pumput ovat lähes taakse jäänyttä ja nykyisin käytetään säätyvä tilavuus pumppuja
eli axial piston pumps, tai revolveri-pumppuja.


Those days are gone, about 40 year, and income pressures has grown quite a bit. Gear pumps are almost the thing of the past, and currently used as variable displacement pumps, ie axial piston pumps, or also called revolver-pumps.


Tähän aikaan oli kauhan vaihtaminen vielä kohtuullisen työläs operaatio. 
Ns. pikakiinnitys oli jo Volvo pyöräkuormaaja, ja maatalous etu-kuomain käytössä.

This time it was replacing the bucket still relatively laborious operation.

Still, the so-called quick release had already Volvo wheel loader, and the agricultural front loaders use.

Tämä oli oikeasti hankaa, koska maanpinnalta oli aina noustava kaivuu asentoon
ja liikutettava kauhaa vain hyvin vähän, että tappi olisi liikkunut kevyesti.
Tilanne oli sama myös vaihdettavan kauhan kanssa, saada se hyvin paikoilleen ja tällä samalla menetelmällä.

This was the real rub, because the surface was always to get up trenching position
and a movable bucket only a very little, the pin should be moved lightly.

The situation was also same the other sides, how chance bucket, and get in place by the same process.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti