tiistai 25. huhtikuuta 2017

Grab John + Dynamit bucket and Oilquick-coupling

Ruotsalainen Oilquick juontaa juurensa vuoteen 1952, jolloin ruotsalaisveljekset John, Gottner ja Erik Sonerudd aloittivat aivan uudentyyppinen tuote eli Grab John –kauha.

Pihdillä varustettu, Suomessakin hyvin tunnettu ”rapu-john” kauha yleistyi nopeasti pylväs töissä ja siitä tuli yrityksen menestystuote pohjoismaissa.

The Swedish Oilquick dates back to 1952, when Swedish brothers John, Gottner and Erik Sonerudd started a brand-new product called Grab John.
The "crab john" bucket its are well know also all scandinavian areas, and became the company's success product.
                   Aiheeseen liittyvä kuva
------------------
Vain hieman myöhemmin Hymas yhtiö alkoi valmistaa Dynamit-kauha, jossa kärkilevy liikkui hydrauli paineen avulla ja siis iski hydraulisesti, hydraulisen purkuvasaran tapaan.

Kauha oli tarkoitettu jäätyneen maan rikkomiseen (viemäri ja vesijohtolinjat korjaus) ja tilavuus oli sama kokoa, ja se oli suosittu aikana, kun ei vielä ollut hydraulisesti toimivia vasaroita vaan ne olivat vasta tulossa. (Montabert, Clark, Krupp, Atlas-Cobco, Roxon, Rammer, Furukawa.


Only a little later, also Hymas company produced the Dynamit bucket, with the tip plate moving with hydraulic pressure and can breaks frozen ground, like little later hydrauli hammer use

The bucket was intended to break the frozen ground, sewage and water pipe repairs in winter times, when frosters deeps are one meter or more, use under street or any place were is car-trafik or other moves in winter times. 

Bucket volume was near of normal size and was popular during the time when there were not hydraulic hammers yet, but these are soon coming (Montabert, Clark, Krupp, Roxon, Rammer, Atlas-Copco, Furukawa).
-------------------------------------

Idea pikakiinnittimestä, joka kytkee peruskoneeseen paitsi työlaitteen myös vaadittavat hydraulilinjat, syntyi jo 80 –luvun lopussa.
Ensimmäinen Oilquick –pikakiinnitinjärjestelmä näki päivänvalon vuonna 1993. Nopeasti kävi selväksi, että purku-urakoitsijat ja purkukoneet ovat ykköskohde Oilquickille.

The idea behind a quick clamp that connects to the base machine, not only the work equipment but also the required hydraulic lines, was born at the end of the 80's.
The first oilquick system saw daylight in 1993. It soon became clear that demolition contractors and demolition machines are a top priority for Oilquick.
---------------------
         
Purkutyömaalla on käytössä useita erilaisia työlaitteita puleveroijista ja iskuvasaroista leikkureihin ja pihteihin. Työlaitteen vaihtoja on päivässä useita ja Oilquickin avulla  syntyy ajan ja samalla myös rahan säästöä. Vaihto työlaitteesta toiseen kun vie vain kymmeniä sekunteja. Kuljettajan ei tarvitse nousta ohjaamosta, vaan vuotosuojatut hydrauliliittimetkin kytkeytyvät automaattisesti, puhtaasti ja ilman öljyn läikkymistä.


At the demolition site there are several different types of work equipment from puppets and hammer to cutters and pulleys. There are a number of replacement work equipment per day, and Oilquick helps save time and money. Switch between work equipment and tens of seconds. The driver does not have to get out of the cab, but the leak-proof hydraulic connectors are automatically connected, purely and without oil spillage.
----------------------
         Grab John on kaupallinen nimi täydelliseen monitoimikauha-kauhaohjelmaan, erilaisten kaivurikuormaaja ja kaivinkoneiden kiinnittimiin. Grab John on kauha, joka on varustettu hydraulisesti toimivalla pihdeillä, joka tavanomaisen kaivuu ominaisuuksien lisänä on myös tarttumis- ja käsittely toiminnot. Kauhoja on saatavana useita kokoja ja ne voidaan sovittaa kaikille kaivinkoneille, jotka ovat markkinoilla 3 - 35 tonnin painoluokissa. 

Grab John is the trade name for a complete program of multipurpose buckets, pole planting buckets and attachments for backhoe loaders and excavators, The Grab John bucket with its hydraulically operated grip claws, which besides normal digging features also has a gripping- lifting- and handling function. The buckets are available in a number of sizes and can be adapter to all excavators on the market between 3 and 35 tons. There is also a number of attachments available.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti