maanantai 18. heinäkuuta 2011

Epäsosiaalinen

                      

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö on laaja-alainen käyttäytymistapa, joka ei ota huomioon toista ja loukkaa muiden oikeuksia.Alkaa ennen 15 vuoden ikää. Esiintyvyys 2-3% yleisväestöstä. Miehillä 3-4 kertaa yleisempi, kuin naisilla. Esiintyvyys psykiatriseen hoitoon hakeutuvista 3-30%.

Esiintyy vähintään kolmella seuraavista tavoista:

-  Sopeutumattomuus sosiaalisiin normeihin liittyen lainvastaiseen käyttäytymiseen.
-  Vilpillisyys, joka ilmenee toistuvana valehteluna, väärällä nimellä esiintymisenä, tai
   toisten petkuttamisena hyötytarkoituksessa.
-  Impulssiivisuus tai kyvyttömyys suunnitella asioita etukäteen.
-  Ärtyisyys ja aggressiivisuus, joka ilmenee toistuvina tappeluina tai päälle
   karkaamisina.
-  Piittaamattomuus omasta tai muiden turvallisuudesta.
-  Vastuuttomuus joka ilmenee toistuvana töiden ja taloudellisten velvollisuuksien
   laiminlyönteinä.
-  Katumattomuus, joka ilmenee välinpitämättömyytenä toiselle aihutetuista
   vahingoista, tai näennäisen uskottavien selitysten tarjoamisena.

                                                                                                                        Lähde: Alan kirjallisuus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti