tiistai 19. heinäkuuta 2011

Epävakainen

                   

Epävakaalla persoonallisuushäiriöllä tarkoitetaan laaja-alaista ihmis-suhteisiin, minäkuvaan, ja tunneilmaisuun liittyvää epävakautta ja huomattavaa impulssiivisuutta.

Noin 2-3% väestöstä kärsii tunne elämän epävakaasta persoonallisuudesta, etupäässä naiset (75%). Häiriö alkaa varhaislapsuudessa ja esiintyy monissa yhteyksissä vähintään viidellä seuraavista tavoista.

-  Kiihkeitä yrityksiä välttyä todelliselta tai kuvitellulta hylätyksi tulemiselta.
-  Epävakaita ja intensiivisiä ihmis-suhteita joita luonnehtii äärimmäisen ihannoinnin,
   vähättelyn, ja mitätöinnin vaihtelu.
-  Identiteettihäiriö; jatkuvasti ja merkittävästi epävakaa minäkuva ja kokemus itsestä.
-  Impulssiivisuus aikankin kahdella mahdollisesti itselle vahingollisella alueella.
   (tuhlaaminen, ahmiminen, seksi, kemiallisten aineiden käyttö, holtiton liikennekäytös

-  Toistuva itsetuhoisa käytös, siihen viittaavat eleet tai uhkaukset, itsensä viiltely tai
    muu vahingoittaminen.

-  Tunneilmaisun epävakaus, joka johtuu mielialan kiihtymisalttiudesta ja
    reaktiivisuudesta. Esim. voimakkaita jaksottaisia alakulon, ahdistuksen, pahan olon,
    ja ärtyneisyyden kokemuksia, jotka kestävät vain muutamia tunteja, harvoin
    muutamaa päivää kauemmin.

-  Jatkuva tyhjyyden tunne.
-  Asiaankuulumaton, voimakas vihan ja suuttumuksen tunne, tai vaikeus kontrolloida
   suuttumusta. Esim. toistuva äkkipikaisuus, jatkuva vihaisuus, toistuvat tappelut.
-  Hetkellinen steressiin liittyvä vainoharhainen ajattelu tai vakava lohkova
   (dissosiatiivinen) oireilu.

Sana psykopaatti on jätetty virallisessa käytössä pois osittaisen epätarkkuutensa ja osittain myös leimaavuutensa vuoksi.
                                                                                                                Lähde: Alan kirjallisuus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti