sunnuntai 21. helmikuuta 2016

Päävesijohto korjaus - Water main repair


Arkiston Helmiä: Jouluaaton putkirikko 2002 
Korjaus alkaa aamulla 6,52
Päivän valo alkaa 4.00 videolla

Archive Beads: Christmas pipeline damage in 2002
Daylight (video) time be 4.00 
Repairing begins the morning 6.52

                  

Vesilinja verkoston omistaja on yleensä kunta tai kaupunki, joiden yksiköt hoitavat kaikki vesilinjan uudisrakentamisen ja saneerauksen (putkistojen uusimisen) rakennuttamisen ja valvonnan.

Korjattavat kohteet tehdään yhteistyössä teknisen viraston kanssa, joiden linjasta vastaavat putkiasentajat hoitavat kaikki vesijohtoasennukset, teknisen viraston hoitaessa sekä jätevesi- että sadevesiviemäreiden asennukset. Joskus yhteistyökumppanina saattaa olla joku ulkopuolinen urakoitsija.

Vesiyhtiöiden toimialueella kaikki uudet erilliset asuinalueet toteutetaan useimmiten kaupungin tai kunnan kanssa työurakkana jonka tekee ulkopuolinen urakoitsija. Kuitenkin kaikki paineem alla olevat liitokset tekee vasilaitos ja hoitaa myös työn valvonnat jolla saadaan paras mahdollinen lopputulos

Nämä yksiköt hoitaa myös vesiverkoston kaikki kunnossapitotyöt, vuotojen korjaukset ja avaa myös tukkossa olevat runkoviemärit ja omana työnä pieniä saneeraustöitä, kuten vesijohto runko-linja ja tontti-linja saneerauksia.

               

The owner of water line is usually the municipality or city, whose units handle all of the water line for new construction and renovation (renewal of pipelines), construction management and supervision.

Line repair are made collaboration with the technical officer, with the corresponding line of the pipe installers take care of all the plumbing installations, and together the technical agency managing the waste-water and storm-sewer installation. Sometimes partner may be someone outside contractor.

Water companies makes with all new separate and htese residential areas carried out in most cases building project carried external contractor. However, all the joints with are under pressure makes water company and also handles the work of controls and this bring best possible results.

Waterline company also responsible for maintenance of water supply networks work.
It manages the water pipe leak repairs and clogged trunk sewer opening.

Makes as their original work also small renovation jobs, trunk lines, and care of pipe renovation.

                 


Päälinjan korjaus kustannus on kohtuullisen kallis. Kesäaikaan ja hyvissä olosuhteissa arviolta € 7000 peräti 25.000 € tai enemmän, talviaikana jos maa on tiukassa jäässä hintaan tulee roudan rikkomisesta lisäkustannuksia 1000 - 3000 €.

Katualueilla lisää tulee vielä kadun siivous ja puhdistustyö.

Talolinja
Korjaus vaatii usein raskaan kaivinkoneen syvän kaivanto putkilinjan vuotokohdan löytämiseksi ja kaivamaan tarpeellinen syvä kaivanto vanhan putken poistamiseksi ja uuden korjaus-pätkän asentamiselle.

Mikäli hinta ilmoitetaan pituus-metri, se asettuu 125 € - € 1750 per metri hintaan, joten kokonaiskustannus syntyy; linjan pituudesta, putken syvyydestä, kaivannon ja asennus töiden helppous/vaikeus ja paikallisesta ohje- ja lupamenettelystä. 

An average mainline replacement could be upwards of €7,000 to as much as €25,000 or more, plus cleanwork after the mainline repair.
Haus-line
Replacing lines often requires digging, which involves a long, deep trench or trenches to remove the old pipes and install new ones at a cost of approximately €125 -€1750 or more per meter, depending on the length of the line, depth of the pipes, ease of access, local rates and code and permitting requirements. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti