torstai 18. helmikuuta 2016

Vesi ja viemäri - Water and sewage

Vesijohtolaitos, joka yleensä on kunta tai kaupunki, suorittaa yleensä vesijohdon liiton runkovesi linjaan. Samassa yhteydessä putki tuodaan kadulta tontin rajan sisään, niin ettei asiakas pääse / saa /tarvitse mennä kadulle
Samoin viemäri-, salaoja-, ja sadevesi johdot, koska myös nämä ovat katualueella. 
Riihimäki kaupunki Tiedoituslehti -  Riihimäki city Newsletter

You are responsible for laying underground service pipe assets boundary and internal plumbing, you can use any of the plumber or contractor to carry out this work.
Is Its list of approved plumbers. If you use a license to a plumber to install the service pipe and the internal plumbing, we may not need to come out and inspect the work before you complete the connection. (We do audit checks on a random these jobs).

                   
                                              Vesiliittymän kaivutyö alkaa
                                 Water interface work - excavation begins
-------
Ensimmäinen toimenpide on tehdä sopimus jossa kiinteistökohtainen maksu sisältää oikeuden liittyä yleiseen vesijohto- ja/tai viemäriverkkoon. 
Mikäli alueella on sadevesiviemäriverkosto (hulevesiviemäriverkosto), niin tontille tulee rakentaa myös sadevesiliittymä. 
Liittymä on jakelu-johdosta tontin rajalle ulottuva tontti-johdon osuus ja siitä ei peritä liittymismaksun ja vesimittarin asennusmaksun lisäksi muita kustannuksia.

                 

Vihdoinkin oikean tyyppinen vesijohto on saatu näkyville. Se löytyi noin 1,5 - 2 metriä eri paikasta, missä sen olisi piirustusten mukaan pitänyt olla. Vettä virtaa kyseisen putken vuotamisesta johtuen noin puoli ämpärillistä sekunnissa, ja imuauto imee sitä pois sitä mukaa kun uutta tulee. Tänään putki otetaan hyvin esille, pumput käyvät yön yli, ja aamu viideltä homma jatkuu. Kytkentää yritetään tehdä seuraavaksi
.......
At last, the right type of water pipe has been exposed. It was found about 1.5 - 2 meters in the different places where it should have been according to plan. Water flows due to the leakage of the pipe about a half buckets of seconds, and the vacuum sucks it off as soon as new becomes. Today, the pipe will be well presented, pumps run overnight, and five in the morning the work continues. Connection to try to do next.
                   
Puhtaan veden kytkentä valmis, vielä pysty putki (sininen venttiili) linjan avain varten
asennus samaan aikaan kun kaivantoa täyttää
...
Clean water switching ready, yet stand pipe (blue valve rings) place for the line key at same time like makes trench fillings.
--------
Yleensä paine putkissa on 3-5 bar. Veden virtaus nopeus riippuu putken halkaisijasta. ja on tavallisesti 0,5 - 1 m/s, josta virtaama tulee putken poikkipinta-alan mukaan.
Kaikissa putkissa joita käytetään, mitta on aina putken sisähalkaisijan leveys.
......
Home house are normally connected to the standard 25mm or 32mm water connection. 
This means normal flow rate who is 1 liter per second, and at 1.5 bar pressure limit stop valve, which is adequate to supply the two-storey house.
All pipes and tubes, the diameter are the inner tube width dimension

                
Vesiputken liitoksen jälkeen samaan kaivantoon asennetaan ja liitetään likaviemäri ja sadevesiviemäri putket tontilta kadulla oleviin kaivoihin, täyttö ilman asfalttia.

After the water pipe, installed same trench dirty sewage and rainwater-sewer pipe on the plot and connects on the street wells, and same time full connect-tench filling, without asphalts.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti